کـنــارمــ باشـــ...

ᓄـטּ قصــہ ۓ تو را تا ابـב اینگونـہ آغاز ᓄـیڪنـᓄـ!خـבایا یڪۓ بوב،هنوزᓄ هـωـت،خـבایا تا ابـב باشـב...

من و تو...

 

 من و تو باید عاشقی را به این آدمها یاد بدهیم...
باید سرمشق بنویسیم و بهشان دیکته کنیم...
این نسل همه چیز را کنسروی میخواهد،حاضر و آماده...
اول و آخر را گم کرده است...
آخرِ رابطه را همان بِ بسم الله میخواهد...
ازدواج هایشان همه مجازیست...
اینها عاشقی نمیکنند،بازی میکنند...
گُل میزنند و سریع هم تعویض میشوند...

امروز بیشتر از دیروز دوستت دارم
و فردا بیشتر از امروز
و این ضعف من نیست
قدرت توست . . .

#احمد شاملو
Designed By Erfan Powered by Bayan